Telefoon:

RuimteGIDS-Zuid-Limburg

Hieronder zijn de bevindingen en ervaringen uit de verschillende activiteiten samengevoegd tot de RuimteGIDSen, horend bij de verschillend locaties. Klap de onderdelen in of uit om hier meer informatie over te krijgen. 

In iedere stap en activiteit wordt voortgebouwd op vorige stappen en de input van de leergemeenschap. Zie voor meer informatie over onze werkwijze en de totstandkoming van de RuimteGIDS ook: Over RuimteGIDS, Werkwijze Maastricht, Werkwijze Kerkrade en de links per activiteit.

 

RuimteGIDS Maastricht Oost

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokken in de Groene Loper het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren? Er is uitgebreid gesproken met 12 direct betrokkenen in de Groene Loper (o.a. met mensen van de gemeente, woningcoöperaties, ontwerp/advies, bouwsector en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Er zijn veel ontwikkelingen in en ambities voor het Groene Loper-gebied. Hierdoor zijn uiteenlopende doelen genoemd gerelateerd aan gezondheid, in het bijzonder gerelateerd aan lichaamsbeweging en ontmoeten.

RuimteGIDS Maastricht West

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokkenen in de Blauwe Loper het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren? Er is uitgebreid gesproken met zes direct betrokkenen in de Blauwe Loper (o.a. met mensen van de gemeente, ontwerp/advies, woningcoöperatie en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Ontmoeting stimuleren en het gevoel van sociale veiligheid verhogen, lijken de belangrijkste gezondheid-gerelateerde doelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden buurten aan elkaar verbonden en aan het centrum gekoppeld door middel van een verbindingsroute (voor voetgangers en fietsers). Verschillende professionals en bewoners(vertegenwoordigers) zien hier het nut van in voor de buurt.

Huidige status: het verifiëren van de leeragenda. De leeragenda bepaalt de focus van het vervolgonderzoek.

RuimteGIDS Kerkrade Noord

Meer informatie volgt later.

RuimteGIDS Kerkrade West

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokkenen in Park West het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren? Er is uitgebreid gesproken met tien direct betrokkenen in Park West (o.a. met mensen van de gemeente, ontwerp/advies, woningcoöperatie en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Er is gesproken over de problematiek destijds (o.a. krimp, verouderde woningvoorraad en sociale onveiligheid), maar ook over Park West zoals dat er nu ingericht is en gebruikt wordt.

Huidige status: we komen graag in contact met mensen (zowel professionals als bewoners) die vanaf 2011 betrokken waren bij de bewonersparticipatie in de ontwikkeling van Park West

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search