Telefoon:

Buurtwandeling Blauwe Loper

 

Op 7 oktober was de tweede buurtwandeling binnen RuimteGIDS. Deze vond plaats in Maastricht West: aan de Blauwe Loper. Gezamenlijk met betrokken stakeholders werd een route over de Blauwe Loper gevolgd langs zes verschillende (mogelijke) focuslocaties van RuimteGIDS. Deze plekken zijn gekozen op basis van de stakeholderanalyse en de Kleuren op de kaart activiteit. Het doel van de buurtwandeling was voornamelijk om definitieve leervragen te formuleren. De komende twee jaar worden op basis van experimenten en onderzoek antwoorden op de leervragen geformuleerd. Daarmee bepalen deze leervragen de specifieke focus van RuimteGIDS.

 

Bij deze buurtwandeling was een groot aantal verschillende stakeholders aanwezig. Zo liepen er (vertegenwoordigers van) bewoners, een woningcorporatie, Gemeente Maastricht, GGD Zuid Limburg, Provincie Limburg en Maastricht University mee. In verband met het coronavirus liepen deze stakeholders de route in kleine groepjes en op afstand van elkaar. Ondanks deze fysieke afstand waren deelnemers enthousiast en was er veel interactie tussen verschillende stakeholders. Per (mogelijke) focuslocatie werd door alle stakeholders een invulformulier ingevuld, waar al een selectie van mogelijke leervragen op stond. Hierbij werd stakeholders vooral gevraagd om feedback op deze vragen. Ook werden discussies gevoerd over mogelijke extra vragen die bij de verschillende locaties gesteld kunnen worden. Denk hierbij aan: hoe kan het Callesthenics-park middels kleine ingrepen zoals bankjes gebruikt worden als ontmoetingsplek voor oudere buurtbewoners?

De focuslocaties en de route van de wandeling zijn op de kaart hieronder te zien. Deze focuslocaties bestonden uit: 

 

  1. Het voormalige ROZ-gebouw
  2. De speeltuin in het Bataviaplantsoen
  3. Het parkje aan de Florasingel
  4. Het toekomstige buurtpark
  5. Het Brandenburgerplein
  6. Het grasveld aan de Orchideeënstraat

 

 

Uitkomsten

Tijdens de buurtwandeling hebben verschillende stakeholders hun ideeën en inzichten over de leervragen kunnen delen en bespreken. Dit geeft zeer waardevolle input voor het verloop van de experimenten en het onderzoek binnen RuimteGIDS. 

Voorbeelden van concrete leervragen die tijdens de buurtwandeling zijn ontstaan of verscherpt zijn: 

  • Hoe verbind je de buurten in Mariaberg en hoe breng je mensen uit de verschillende buurten met elkaar in contact? Meer specifiek, hoe verbind je Trichterveld met Blauwdorp? (Vraag van bewoner(svertegenwoordiger))
  • Hoe veel van deze plekken (speeltuin Bataviaplantsoen) heb je nodig in de buurt, en is daarin voldoende variatie om verschillende plekken te bezoeken? (Vraag vanuit Hogeschool Zuyd)
  • Hoe kun je bewoners zelf activeren om het bestaande groen te onderhouden? (Vraag vanuit Provincie Limburg).


Alle leervragen die zijn opgesteld tijdens de buurtwandeling zijn samengevoegd in een 'longlist'. Vervolgens zijn hier verschillende filters op toegepast en is het aantal leervragen handmatig tot een werkbaar aantal beperkt. De filters verzekeren dat alle stakeholdertypes vertegenwoordigd zijn, dat er ook binnen één jaar al leervragen beantwoord kunnen worden en dat de kennisvragen uit fase 1 beantwoord kunnen worden. 

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search