Telefoon:

RuimteGIDS: Ruimte maken voor Gezondheid In De Stad

RuimteGIDS is een samenwerkingsverband en wordt gesubsidieerd door ZonMw. Binnen het project werken onderzoeksorganisaties (Maastricht University, Zuyd Hogeschool), gemeenten Maastricht en Kerkrade, PBA2, Provincie en de GGD Zuid-Limburg samen aan kennis voor een gezonde stadsleefomgeving.


Kennisvragen 

De kennisvragen die een uitgangspunt zijn van onderzoek, zijn geformuleerd in onze kennisagenda:

  1. Hoe faciliteer je de totstandkoming en gebruik van gezonde ontmoetingsplekken voor inwoners?
  2. Hoe kan bewegen en sporten onder inwoners worden bevorderd door ruimtelijke ingrepen?
  3. Hoe kan de leefomgeving sociaal inclusief vormgegeven worden met mogelijkheden voor interactie tussen verschillende (sociale) groepen?
  4. Hoe kunnen inwoners en professionals uit diverse disciplines samenwerken aan een gezonde leefomgeving?
  5. Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte geïntegreerd worden aangepakt?

Download hier onze volledige kennisagenda (PDF, 1.0 MB).

 

Aanpak

Een belangrijk deel van bovenstaande kennisvragen kan worden beantwoord door het formuleren van praktijkgerichte leervragen, die gedeeld worden door beleidsmakers, professionals en bewoners. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, gaan we als leergemeenschap samen in de praktijk leren. Dit willen we doen door vier gemeentelijke implementatie-projecten te ondersteunen met leer-projecten, die zijn gericht op gezondheids-impact. Twee leerprojecten vinden plaats in Maastricht en twee in Kerkrade. De lessen die we daarin leren met betrekking tot de vijf kennisvragen zullen landen in de RuimteGIDS-Zuid Limburg, met handvatten voor beleidsmakers en professionals. Deze RuimteGIDS neemt de vorm aan van een interactieve gids. Deze geeft op een interactieve manier oplossingsrichtingen, mogelijkheden en valkuilen bij het samen toewerken naar een gezonde leefomgeving in de stad. De voorlopige Ruimtegidsen zijn te vinden op deze website.

 

fas fa-user-friends

Onderzoek in leergemeenschappen

Om de leervragen binnen dit project te formuleren en beantwoorden wordt gewerkt met leergemeenschappen. Met deze leergemeenschappen gaan we samen in de praktijk leren. De leerprojecten hebben een duur van 3 jaar, de einddatum is 1 december 2022.  

Uitgangspunten bij deelname

Elke deelnemer aan de leergemeenschap denkt en doet mee bij de activiteiten waarbij hij/zij aanwezig kan zijn. Het aandragen van activiteiten of denkrichtingen voor de leergemeenschap aan de facilitatoren, en het betrekken van enthousiaste collega’s of buurtgenoten in de leergemeenschap, worden op prijs gesteld. Betreffende de coördinatie is het uitgangspunt dat de wetenschappelijk onderzoekers het leerproces faciliteren, wetenschappelijke kennis en methoden (inclusief tools) inbrengen en de onderzoeksactiviteiten uitvoeren (bijvoorbeeld de stakeholderanalyse, data verzamelen en analyseren, en terugkoppeling naar de gehele leergemeenschap).

De vier focusgebieden van RuimteGIDS

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search