Telefoon:

RuimteGIDS checklist Gezonde Ruimtelijke Ontwikkeling

juli 2022

Bijeenkomst leergemeenschap Groene Loper

23-06-2022

RuimteGIDS de buurt in

08-06-2022

Handreiking: "Hoe maak je een gezonde stad een inclusieve stad?"

Maart 2022

Poster RuimteGIDS MUMC+ wetenschapsdag

September 2021

Crowdfunding nieuwe Urban Hotspotter meetfiets Bram

Januari 2022

Interview Dorus Gevers, Marijn van de Weijer en Jean Pijpers

06-01-2022

Rapport KKC de Groene Loper

augustus 2021

Observatiedag Groene Loper juli 2021

21-07-2021

Ruimte Maken voor Gezondheid in de Stad (RuimteGIDS)

Onderzoeksorganisaties (Maastricht University, Zuyd Hogeschool), gemeenten Maastricht en Kerkrade, PBA2, Provincie en de GGD Zuid-Limburg werken samen aan kennis voor een gezonde stadsleefomgeving.

Bram Oosterbroek vertelt over zijn Hotspotter meetfiets

30-06-2020

Maria Jansen over RuimteGIDS

24-06-2020

Leeragenda's Maastricht bekend!

28-04-2020

Kern Kind Centrum De Groene Loper: eerste bevindingen

12-04-2021

RuimteGIDS bij de vijfde leernetwerkbijeenkomst Maak ruimte voor Gezondheid

03-2021

Geprioriteerde leervragen Maastricht bekend!

01-03-2021

Reconstructie van bewonersparticipatie Park West door RuimteGIDS

02-2021

Het sport- en spelmateriaal in het Vrijheidspark

01-2021

Interview over de Hotspotter meetfiets

27-01-2021

Voorlopige leervragen Maastricht bekend!

17-12-2020

Interview met Dorus Gevers over de Gezonde Stad Index

18-12-2020

Buurtwandeling Blauwe Loper

07-10-2020

Maria Jansen en Dorus Gevers over RuimteGIDS aan de Groene Loper

07-10-2020

Buurtwandeling Groene Loper

01-10-2020

De vier focusgebieden van RuimteGIDS

In Maastricht en Kerkrade

Lunchpresentatie Gemeente Maastricht

27-08-2020

Kleuren op de kaart: Groene Loper

07-2020

Kleuren op de kaart: Blauwe Loper

07-2020

Anouk Crapts in nieuwsbrief over Maastricht West

02-07-2020

RuimteGIDS binnen 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving

17-06-2020

Leernetwerkdag Ruimtegids en Consortium GELIJK (Helmond)

27-01-2020

RuimteGIDS subsidie toegekend!

14-01-2020

Opstellen Zuid-Limburgse kennisagenda met Dear Hunter en Pantopicon

27-02-2019

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search