Telefoon:

Check&Grow in de praktijk getest: project gehonoreerd!

1 juli 2024

GGroen van start in Maastricht

1 maart 2024

RuimteGIDS Living Lab lessen opgeleverd

Maart 2024

Refereeravond Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Zuid Limburg

28 september 2023

RuimteGIDS Living Lab van start!

April 2023

RuimteGIDS lessen opgeleverd

Maart 2023

RuimteGIDS checklist Gezonde Ruimtelijke Ontwikkeling (eerste versie)

juli 2022

Bijeenkomst leergemeenschap Groene Loper

23 juni 2022

RuimteGIDS de buurt in

8 juni 2022

Handreiking: "Hoe maak je een gezonde stad een inclusieve stad?"

Maart 2022

Poster RuimteGIDS MUMC+ wetenschapsdag

September 2021

Crowdfunding nieuwe Urban Hotspotter meetfiets Bram

Januari 2022

Interview Dorus Gevers, Marijn van de Weijer en Jean Pijpers

6 januari 2022

Rapport KKC de Groene Loper

augustus 2021

Observatiedag Groene Loper juli 2021

12 juli 2021

Ruimte Maken voor Gezondheid in de Stad (RuimteGIDS)

Onderzoeksorganisaties (Maastricht University, Zuyd Hogeschool), gemeenten Maastricht en Kerkrade, PBA2, Provincie en de GGD Zuid-Limburg werken samen aan kennis voor een gezonde stadsleefomgeving.

Bram Oosterbroek vertelt over zijn Hotspotter meetfiets

30 juni 2020

Maria Jansen over RuimteGIDS

24 juni 2020

Leeragenda's Maastricht bekend!

28 april 2020

Kern Kind Centrum De Groene Loper: eerste bevindingen

12 april 2021

RuimteGIDS bij de vijfde leernetwerkbijeenkomst Maak ruimte voor Gezondheid

maart 2021

Geprioriteerde leervragen Maastricht bekend!

1 maart 2021

Reconstructie van bewonersparticipatie Park West door RuimteGIDS

02-2021

Het sport- en spelmateriaal in het Vrijheidspark

januari 2021

Interview over de Hotspotter meetfiets

27 januari 2021

Voorlopige leervragen Maastricht bekend!

17 december 2020

Interview met Dorus Gevers over de Gezonde Stad Index

18 december 2020

Buurtwandeling Blauwe Loper

7 oktober 2020

Maria Jansen en Dorus Gevers over RuimteGIDS aan de Groene Loper

7 oktober 2020

Buurtwandeling Groene Loper

1 oktober 2020

De vier focusgebieden van RuimteGIDS

In Maastricht en Kerkrade

Lunchpresentatie Gemeente Maastricht

27 augustus 2020

Kleuren op de kaart: Groene Loper

juli 2020

Kleuren op de kaart: Blauwe Loper

juli 2020

Anouk Crapts in nieuwsbrief over Maastricht West

20 juli 2020

RuimteGIDS binnen 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving

17 juni 2020

Leernetwerkdag Ruimtegids en Consortium GELIJK (Helmond)

27 januari 2020

RuimteGIDS subsidie toegekend!

14 januari 2020

Opstellen Zuid-Limburgse kennisagenda met Dear Hunter en Pantopicon

27 februari 2019

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search