Telefoon:

"Waar staan we nu?- bijeenkomst" Groene Loper

 

Op 23 juni vond in de Theresiaschool de Groene Loper “Waar staan we nu? - leernetwerkbijeenkomst" plaats. Het doel van deze RuimteGIDS bijeenkomst was om tussentijdse bevindingen te presenteren en deze te spiegelen aan de kennis van de bewoners (1 deelnemer), beleidsmakers (3 deelnemers) en praktijkprofessionals (2 deelnemer).

 

Het programma startte met een binnenkomst met lunch. De broodjes waren verzorgd door Talentino aan de Groene Loper. De lunch werd gevolgd door een korte presentatie over RuimteGIDS: wat is ook alweer het doel en de werkwijze en welke stappen zijn er tot nu toe gezet met het Groene Loper leernetwerk? 

Het programma ging verder met een discussie per focusplek binnen het Groene Loper leerproject. Aan de hand van een kaart met de tussentijdse bevindingen (zie ook foto) en een lege kaart met daarop vijf hulpvragen (zie foto ) aan de deelnemers. 

De 5 hulpvragen over de (tussentijdse) antwoorden op de leervragen:

1. In hoeverre zijn de antwoorden compleet?

2. Wat kunnen we doen om ontbrekende antwoorden te vinden?

3. Op welke manier helpen de bevindingen om de praktijk van de gezonde stad te verbeteren?

4. Welke bevindingen vind je verassend en waarom?

5. Welke oplossingen voor eventuele knelpunten zijn er?

Uitkomsten

Focusplek Voltastraat

De spontane ontmoetingen ontstaan in het winkelcentrum. Maar wil je dat per se stimuleren of faciliteren? Daar is een discussie over gevoerd. Vanuit ontwerp/beleid is dat niet het geval. Langer verblijven en ontmoeten heb je andere plekken voor die daar beter voor ingericht zijn. 

 

Focusplek Leeuwenpark

Hier speelde een discussie over de parkeervoorzieningen rondom het nieuwe IKC. De school wil parkeerplaatsen dichtbij zodat docenten niet ver hoeven te lopen. Stimuleer je dan nog wel actief transport? Moeten docenten ook gestimuleerd worden tot actief transport? Belangrijke vragen hierbij lijken te zijn, wie bepaald en hoe stellen partijen zich op? 

 

Focusplek Vrijheidspark:

De horeca wordt als positief beschouwd en wordt zowel bezocht door bewoners als niet bewoners van het gebied rondom de Groene Loper. De sporttoestellen in het Vrijheidspark worden vooral gebruik door jongeren om te sporten. De vraag is waarom de beweegtoestellen niet worden gebruikt door ouderen. Hoe kan dit worden gestimuleerd en wie kunnen daar een rol in spelen (sportscholen, fysiotherapeuten)?

 

Focusplek voormalig KPN-terrein

De Stadstuin heeft positieve effecten op de mensen die hier komen. Het is een mooi initiatief dat ook op andere plekken zou kunnen werken. Er wordt opgemerkt dat er een goede vrijwilliger nodig is om zoiets te doen. Iemand die er echt bovenop zit.  Daarnaast wordt gesuggereerd dat voor elke grote gebiedsontwikkeling ruimte open gelaten zou moeten worden voor spontane initiatieven uit de buurt.

 

Focusplek Groene (uit)loper(s)

Er is veel gesproken over het gedeelde gebruik van het pad door fietsers en voetgangers. Dit wordt vaak als onveilig ervaren. Er wordt aangegeven dat het niet druk genoeg is om het ‘shared space’ concept te laten werken, mensen worden niet genoeg geremd door het drukke verkeer. Daarnaast zouden de hoge grote beuken een toepassing van een ontwerpprincipe kunnen zijn, zodat dat mensen afremmen (en voorzichtiger zijn) als het uitzicht wat belemmerd wordt. 

 

 

De “waar staan we nu?” bijeenkomst heeft voor enkele aanvullingen op de resultaten gezorgd en geleidt tot ideeën om antwoorden te achterhalen op de leervragen die nog niet volledig zijn beantwoord. In het najaar zal de laatste Groene Loper leernetwerkbijeenkomst plaatsvinden waarin we het concept-eindproduct (De Ruimtegids) presenteren.

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search