Telefoon:

RuimteGIDS Living Lab van start

Op basis van de inzichten die zijn opgedaan in het RuimteGIDS-onderzoek, hebben we op uitnodiging van subsidieverstrekker ZonMw een onderzoeksvoorstel geschreven gericht op de doorontwikkeling van het instrument CHECKGROW.  Het voorstel is gehonoreerd en we zijn van start gegaan als Living Lab.

 

Over RuimteGIDS Living Lab

De leefomgeving als bepalende factor voor onze gezondheid krijgt steeds meer aandacht in beleid, praktijk en onderzoek. Onderzoeksconsortium RuimteGIDS is gestart in 2018 en brengt partijen uit deze domeinen bij elkaar om kennis over een gezonde leefomgeving te ontwikkelen en beter te benutten. Dit heeft al bruikbare inzichten opgeleverd. Het in april 2023 gestarte RuimteGIDS living lab bouwt voort op deze eerdere samenwerking en opbrengsten.

 

Wat gaan we doen?

Leeromgevingen zoals Integrale KindCentra zijn belangrijke publieke voorzieningen in woonbuurten. Ze zijn de plek waar ideeën, meningen en leefstijlgedragingen van kinderen en hun ouders vormgegeven worden. Ze hebben dus een grote impact op de gezondheid. Het meenemen, integreren en borgen van gezondheid in een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling is een zoektocht. We hebben eerder binnen RuimteGIDS de ‘Checklist Gezonde Ruimtelijke Ontwikkeling (CHECKGROW)’ gebruikt en deze willen we nu verder doorontwikkelen in een viertal stappen. We doen dit door als living lab binnen twee bestaande ruimtelijke ontwikkelingsprojecten fungeren: IKC de Loper (Maastricht) en IKC Droomhof (Kerkrade).

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search