Telefoon:

Geprioriteerde leervragen Maastricht Oost: de Groene Loper

 

Hieronder zijn de leervragen van de leergemeenschap in Maastricht Oost te vinden die het hoogste uit de prioritering zijn gekomen.

 • Zijn er meer mensen gaan bewegen in het Groene Loper-gebied en kun je dit meten?
 • Leidt de Groene Loper en de locatie en (in)richting van de nieuwe woningen ertoe dat bewoners minder de auto zullen gebruiken, bijvoorbeeld om hun kind naar school of sport (Geusseltpark) te brengen?
 • Ervaren de buurtbewoners meer betrokkenheid of eigenaarschap over hun buurt naarmate de Groene Loper daadwerkelijk wordt ingericht? 
 • Maken de inwoners van Wyckerpoort nu de A2 is weggehaald meer gebruik van de voorzieningen zoals horeca langs de Groene Loper in Wittevrouwenveld dan voorheen (waardoor ze meer ontmoeten)?
 • Wat is de trend in bewegen, ontmoeten en sociale veiligheid tussen nu, en na de ingrepen op het gebied van gemengd woningaanbod, recreatie, voorzieningen enzovoorts?
 • In hoeverre belemmeren de huidige hangplekken voor jongeren langs de Groene Loper en het daarmee gepaard gaande sociale onveiligheidsgevoel het gebruik van deze of nabij liggende plekken als ontmoetingsplek of plek voor bewegen?
 • Hoe komen we (van tevoren) tot voldoende draagvlak voor een nieuwe inrichting bij aanwonenden en ondernemers?
 • Wat is het effect van het aanleggen van dwarsverbindingen op ontmoeting tussen buurtbewoners van de Groene Loper?: leidt dit tot meer ontmoeting tussen de buurtbewoners van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort?
 • Wordt de Groene Loper meer gebruikt door mensen ten westen ervan (Wijckerpoort) dan ten oosten (Wittevrouwenveld)?
 • Profiteren de wat rijkere bewoners meer van de Groene Loper dan de wat armere mensen aan de oostzijde?
 • Welk effect heeft het 'open laten' en 'over laten' van een plek aan de buurt? (Kop Frankenstraat) Wat is het idee van deze open plek? Weet de buurt hier van? Zijn er initiatieven?
 • Hoe kan het voor de bewoners van Wyckerpoort makkelijker en comfortabeler gemaakt worden om te voet of per fiets naar de voorzieningen in Wittevrouwenveld te gaan (denk aan verkeersonveiligheid en het oversteken van de Groene Loper)?
 • Over de rol als dwarsverbinding: er wordt nu al vaak de Groene Loper overgestoken, dus die functie heeft de Groene Loper al, meer dan toen de snelweg er nog lag, maar het kan nog aantrekkelijker gemaakt worden. Als je er vanaf de Groene Loper naar het westen in kijkt, lijkt het een donker gat, waarvan je je als voetganger of fietser kunt afvragen wat er te halen valt. (Als je daar het spoor over zou kunnen, zou het centrum ineens een heel stuk dichterbij komen.)
 • Hoe moet een dwarsverbinding aangelegd worden om ontmoeting te stimuleren?
 • Hoe kunnen dwarsverbindingen (infrastructuur) programmatisch (met woningbouwtypologie, koop/huur) benadrukt worden?

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search