Telefoon:

Kerkrade West: de Park West leeragenda

 

In dit overzicht worden het ruimtelijk gebied van Park West en de vastgestelde leervragen gepresenteerd. Dit vormt de leeragenda van het RuimteGIDS leerproject Park West. De leervragen zijn door middel van een stakeholderanalyse opgehaald binnen de leergemeenschap. Deze groep mensen bestaat uit beleidsmakers, professionals (bv. architect), bewoners en onderzoekers. Klik op de blauwe balk onder de kaart voor de leervragen.

 

Vastgestelde leervragen door RuimteGIDS onderzoekers en beleidsmakers:

  • Hoe zijn de behoeften van inwoners meegenomen in het participatieve proces? (denk aan verschillende subgroepen (leeftijd, SES, gezondheidsstatus)
  • Hoe heeft het planningsproces rondom park Heilust keuzes in het ontwerp, het gebruik en uiteindelijk gezondheid beïnvloed? (m.a.w. Is het proces gerelateerd aan het gebruik van Park Heilust (bewegen, ontmoeten, beheer), bijvoorbeeld door eigenaarschap onder inwoners?) (denk aan verschillende subgroepen (leeftijd, SES, gezondheidsstatus)

 

Leervragen op basis van de stakeholderanalyse onder beleidsmakers, onderzoekers, professionals en bewoners:

  • In welke mate en op welke manier wordt het park gebruikt? (nemen inwoners het park in ‘bezit’, voelen ze eigenaarschap?)
  • Welke rol speelt Park West in het ontmoeten tussen inwoners en inwoners en andere stakeholders en de ontwikkeling (dwz sociale cohesie) van de wijk? Kan het park gebruikt worden als middel om de verbinding met de andere buurtschappen te versterken?
  • Welke routes gebruiken mensen en van hoe ver komen mensen aan in het park? In welke mate maken inwoners van de verschillende buurtschappen gebruik van het park?
  • Hoe hebben de inwoners het participatieve proces ervaren? Zijn de verwachtingen van (betrokken) inwoners ten aanzien van het park uitgekomen? In welke mate wel/niet? Zijn er andere (onverwachte) positieve of negatieve kenmerken van Park West
  • Wat zijn de ervaren barrières en faciliterende factoren van bewonersparticipatie voor de organiserende partijen?

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search