Telefoon:

Voorlopige leervragen Maastricht Oost: de Groene Loper

 

Hieronder zijn de voorlopige leervragen van de leergemeenschap in Maastricht Oost per cluster te vinden. 

Leervraag

Type Organisatie

Type Kennisvraag

Hoe komen we tot voldoende draagvlak voor een nieuwe inrichting bij aanwonenden en ondernemers?

Gemeente (overh.)

Samenwerken

In hoeverre belemmeren de huidige hangplekken voor jongeren langs de Groene Loper en het daarmee gepaard gaande sociale onveiligheidsgevoel het gebruik van deze of nabij ligeende plekken als ontmoetingsplek of plek voor bewegen?

Bouwbedrijf

Geïntegreerde aanpak

Ervaren de buurtbewoners meer betrokkenheid of eigenaarschap over hun buurt naarmate de Groene Loper verder wordt ingericht?

Gemeente (overh.)

Samenwerken

Hoe kan het verharde oppervlak verminderd worden op plekken zoals aan de Scharnerweg en Voltastraat, en tot hoeveel minder hittestress leidt dit?

Gemeente (overh.)

Geïntegreerde aanpak

Profiteren de wat rijkere bewoners meer van de Groene Loper dan de wat armere mensen aan de oostzijde?

Bewoners / bewonersvert.

Sociaal inclusief

Wordt de Groene Loper meer gebruikt door mensen ten westen ervan (Wijckerpoort) dan ten oosten (WVV)?

Bewoners / bewonersvert.

Sociaal inclusief

Door meer activiteiten en bewoners in het gebied wordt het drukker. Verstoort dit de rust en verslechtert dit de luchtkwaliteit?

Bewoners / bewonersvert.

Geïntegreerde aanpak

Maken de inwoners van Wyckerpoort nu de A2 is weggehaald meer gebruik van de voorzieningen zoals horeca langs de Groene Loper in Wittevrouwenveld dan voorheen (waardoor ze meer ontmoeten)?

Onderzoeksinst.

Ontmoetingsplekken

Wat is het effect van het aanleggen van dwarsverbindingen op ontmoeting tussen buurtbewoners van de Groene Loper?: leidt dit tot meer ontmoeting tussen de buurtbewoners van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort?

Gemeente (overh.)

Sociaal inclusief

Wat is de trend in bewegen, ontmoeten en sociale veiligheid tussen nu, en na de ingrepen op het gebied van gemengd woningaanbod, recreatie, voorzieningen enzovoorts (monitoring)?

Gemeente (overh.)

Bewegen en sporten

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search