Telefoon:

Buurtwandeling Groene Loper

 

Op 1 oktober heeft de eerste buurtwandeling met stakeholders plaatsgevonden op de Groene Loper in Maastricht Oost. Gezamenlijk met betrokken stakeholders werd een route over de Groene Loper gevolgd langs zes verschillende (mogelijke) focuslocaties van RuimteGIDS. Deze plekken zijn gekozen op basis van de stakeholderanalyse en de Kleuren op de kaart activiteit. Het doel van de buurtwandeling was voornamelijk om definitieve leervragen te formuleren. De komende twee jaar worden op basis van experimenten en onderzoek antwoorden op de leervragen geformuleerd. Daarmee bepalen deze leervragen de specifieke focus van RuimteGIDS.

 

Bij deze buurtwandeling was een groot aantal verschillende stakeholders aanwezig. Zo liepen er een bewoner, lokale ondernemer, een betrokkene bij de ontwikkeling van de Groene Loper en vertegenwoordigers van Stichting Vrijheidspark, Gemeente Maastricht, GGD Zuid Limburg en Maastricht University mee. In verband met het coronavirus liepen deze stakeholders de route in kleine groepjes en op afstand van elkaar. Ondanks deze fysieke afstand waren deelnemers enthousiast en was er veel interactie tussen verschillende stakeholders. Per (mogelijke) focuslocatie werd door alle stakeholders een invulformulier ingevuld, waar al een selectie van mogelijke leervragen op stond. Hierbij werd stakeholders vooral gevraagd om feedback op deze vragen. Ook werden discussies gevoerd over mogelijke extra vragen die bij de verschillende locaties gesteld kunnen worden. Denk hierbij aan: leidt het aanleggen van dwarsverbindingen over de Groene Loper tot meer ontmoeting tussen buurtbewoners aan beide kanten van de Groene Loper?

De focuslocaties en de route van de wandeling zijn op de kaart hieronder te zien. Deze focuslocaties bestonden uit: 

 

  1. Het Leeuwenpark
  2. De aansluiting van de Frankenstraat op de Groene Loper
  3. Het Oranjeplein
  4. Het Koningsplein
  5. De Professor Cobbenhagenstraat
  6. Het winkelcentrum aan de Voltastraat.

 

 

Uitkomsten

Tijdens de buurtwandeling hebben verschillende stakeholders hun ideeën en inzichten over de leervragen kunnen delen en bespreken. Dit geeft zeer waardevolle input voor het verloop van de experimenten en het onderzoek binnen RuimteGIDS. 

Voorbeelden van concrete leervragen die tijdens de buurtwandeling zijn ontstaan of verscherpt zijn: 

  • Hoe zorg je ervoor dat de ingrepen op en rondom het Leeuwenpleintje bijdragen aan bewegen, ontmoeten en sociale veiligheid? (Vraag van bewoner(svertegenwoordiger))
  • Hoe krijg je en houd je betrokkenheid van mensen uit de buurt bij het Oranjeplein? En hoe om te gaan met mensen van verschillende achtergronden? (Vraag vanuit Maastricht University)
  • Hoe kan het beste worden omgegaan met een overbruggingsperiode die er is vanaf het moment dat er ruimtelijke plannen zijn tot de realisatie van het project? Bijvoorbeeld het KPN-terrein of Leeuwenparkje. (Vraag vanuit Gemeente Maastricht). 


Alle leervragen die zijn opgesteld tijdens de buurtwandeling zijn samengevoegd in een 'longlist'. Vervolgens zijn hier verschillende filters op toegepast en is het aantal leervragen handmatig tot een werkbaar aantal beperkt. De filters verzekeren dat alle stakeholdertypes vertegenwoordigd zijn, dat er ook binnen één jaar al leervragen beantwoord kunnen worden en dat de kennisvragen uit fase 1 beantwoord kunnen worden. 

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search