RuimteGIDS Maastricht West

Stakeholderanalyse

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokkenen in de Blauwe Loper het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren?  Er is uitgebreid gesproken met zes direct betrokkenen in de Blauwe Loper (o.a. met mensen van de gemeente, ontwerp/advies, woningco√∂peratie en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Ontmoeting stimuleren en het gevoel van sociale veiligheid verhogen, lijken de belangrijkste gezondheid-gerelateerde doelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden buurten aan elkaar verbonden en aan het centrum gekoppeld door middel van een verbindingsroute (voor voetgangers en fietsers). Verschillende professionals en bewoners(vertegenwoordigers) zien hier het nut van in voor de buurt.

Kleuren op de kaart

 Digitaal focusgebieden in de buurt in kaart brengen

Met behulp van de mapping software 'MapMe' gaat de leergemeenschap gezonde en ongezonde plekken markeren in de stad. Dit heeft drie doelen:

  1. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om de leervragen specifieker en relevanter te kunnen beantwoorden. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
  2. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om te gaan monitoren. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
  3. Directer voor het RuimteGIDS product: om inzicht te verkrijgen in de typen plekken die verschillende mensen belangrijk vinden.

Buurtwandeling Blauwe Loper

Een verslag van deze activiteit volgt later. 

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

logos

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search