RuimteGIDS Maastricht Oost

Stakeholderanalyse

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokken in de Groene Loper het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren? Er is uitgebreid gesproken met 12 direct betrokkenen in de Groene Loper (o.a. met mensen van de gemeente, woningcoöperaties, ontwerp/advies, bouwsector en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Er zijn veel ontwikkelingen in en ambities voor het Groene Loper-gebied. Hierdoor zijn uiteenlopende doelen genoemd gerelateerd aan gezondheid, in het bijzonder gerelateerd aan lichaamsbeweging en ontmoeten.

Kleuren op de kaart

Digitaal focusgebieden in de buurt in kaart brengen

Met behulp van de mapping software 'MapMe' gaat de leergemeenschap gezonde en ongezonde plekken markeren in de stad. Dit heeft drie doelen:

  1. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om de leervragen specifieker en relevanter te kunnen beantwoorden. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
  2. Als belangrijke informatie om binnenkort samen de gebieden te bepalen om te gaan monitoren. (Zie planning 'Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren'.)
  3. Directer voor het RuimteGIDS product: om inzicht te verkrijgen in de typen plekken die verschillende mensen belangrijk vinden.

Buurtwandeling Groene Loper

Een verslag van deze activiteit volgt later. 

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

logos

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search