RuimteGIDS Kerkrade West

Stakeholderanalyse Leerproject Kerkrade West

Eind 2019 en begin 2020 is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Belangrijke vraagstellingen waren: Hoe zien de betrokkenen in Park West het (gezondheids)probleem, en hoe kijken zij aan tegen de geformuleerde verbeterdoelen en manieren om deze te realiseren? Er is uitgebreid gesproken met tien direct betrokkenen in Park West (o.a. met mensen van de gemeente, ontwerp/advies, woningcoöperatie en bewoners). Veel dank voor jullie inbreng. Er is gesproken over de problematiek destijds (o.a. krimp, verouderde woningvoorraad en sociale onveiligheid), maar ook over Park West zoals dat er nu ingericht is en gebruikt wordt.

Buurtwandeling Park West

Een verslag van deze activiteit volgt later. 

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

logos

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search