Werkwijze Kerkrade Noord

Beide projecten in Kerkrade richten zich voornamelijk op het faciliteren van sociaal contact, creëren van ruimte voor lichaamsbeweging en het stimuleren van betrokkenheid bij de maatschappij. Om dit te bereiken ligt de nadruk op het vergroten van groen in de omgeving en het creëren van veilige ontmoetingsplekken voor inwoners. Het meedenken van inwoners, en samenwerking tussen gemeente en inwoners is hierin belangrijk. 

In de gemeente Kerkrade is krimp en vergrijzing onder inwoners zichtbaar, waarbij jonge mensen de gemeente verlaten en er een stijging is in inwoners van hogere leeftijd. Dit zorgt ervoor dat de woningvraag daalt en de wensen en behoeften van inwoners in Kerkrade veranderen.

 

  

Project ‘Pilot Kerkrade Noord’

Dit project focust zich op de samenwerking tussen de gemeente en inwoners op het gebied van ruimtelijke ordening en herinrichting van delen van de gemeente. In Kerkrade is er een lage sociale participatie en een hoog percentage laaggeletterdheid, wat voor uitdagingen kan zorgen in deze verschuiving naar gezamenlijke besluitvorming. Kerkrade Noord is door de gemeente aangewezen als proeftuin voor het opdoen van ervaring in samenwerking tussen gemeente en inwoners, gebiedsgericht werken, en het integreren van sociale en fysieke beleidsdomeinen. De onderliggende gedachte hierbij is dat deze nieuwe aanpak het uiteindelijke gebruik van de buurt en het gevoel van verantwoordelijkheid zal vergroten onder inwoners van de buurt. Bovendien sluit de aanpak goed aan bij de positieve gezondheidsgedachte waarbij ‘sociale contacten’, ‘serieus genomen worden’, ‘kennis van gezondheid’, en ‘gevoel van controle’ directe gezondheidsvoordelen kunnen zijn voor inwoners.

 

Onderzoek

In dit project wordt vooral onderzocht hoe inwoners en professionals, van verschillende disciplines en organisaties, samenwerken om een gezondere leefomgeving te creëren en te behouden. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘Living Lab’ methode, waarbij inwoners meewerken aan onderzoek, er wordt geëxperimenteerd in een echte leefomgeving, en door deze samenwerking nieuwe relevante kennis wordt gecreëerd. Dit past binnen de visie waarin meer participatie van inwoners in de besluitvorming is en meer samenwerking tussen gemeente, professionals en inwoners plaatsvindt.

 

 

Contactgegevens RuimteGIDS onderzoekers en faciliteerteam 

Dorus Gevers
Gezondheidsbevordering
Maastricht University

043-388 2436

Bram Oosterbroek
Maastricht Sustainability Institute
Maastricht University

043-388 4702 

 

Marijn van de Weijer
Lectoraat Smart Urban Redesign
Zuyd Hogeschool

045-400 6060

Paola Esser
Unit Medische Milieukunde
GGD Zuid Limburg

088-880 5243

Sandra Akkermans
Unit Medische Milieukunde
GGD Zuid Limburg

088-880 5131

 

Lieve Vonken
Gezondheidsbevordering
Maastricht University

043-388 2424

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

logos

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search