Telefoon:

Voorlopige leervragen Maastricht West: de Blauwe Loper

 

Hieronder zijn de voorlopige leervragen van de leergemeenschap in Maastricht West per cluster te vinden. 

Leervraag

Type Organisatie

Type Kennisvraag

Hoe zorg je ervoor dat mensen weer trots worden op en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leef- en woonomgeving?

Gemeente (overh.)

Geïntegreerde aanpak

Als mensen weer trots worden op en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leef- en woonomgeving door een gevoel van eigenaarschap, hoe faciliteer je dat dan?

Gemeente (overh.)

Samenwerken

Over welke verschillende speeltuinen/parken verspreiden mensen in Trichterveld en de omliggende wijken zich om te spelen en ontmoeten? 

Onderzoeksinst.

Bewegen en sporten

Is er verschil in deze verspreiding om te spelen en ontmoeten tussen mensen die al langer in deze wijken wonen en mensen die in nieuwe woningen wonen/er pas net wonen?

Onderzoeksinst.

Bewegen en sporten

Liggen de plekken voor de schillende leeftijdsgroepen bij voorkeur naast elkaar of zijn ze gescheiden?

Onderzoeksinst.

Sociaal inclusief

Hoe kan het groen (bomen/struiken) aangepast worden zodat de sociale veiligheid wordt vergroot (m.n. aan de kant van de doorgaande weg/basisschool).

Onderzoeksinst.

Gezondheid algemeen

Zorgt een autoluwe zone zoals die van de Blauwe Loper ervoor dat de bewoners er meer gaan wandelen en fietsen, of zitten de wandelaars en fietsers elkaar qua ruimte in de weg (niet wandelvriendelijk door voorbij-snellende fietsers)?

Bewoners / bewonersvert.

Bewegen en sporten

Hoe kun je zorgen dat er niet alleen geluisterd wordt naar de wensen van de wijkbewoners bij het realiseren van nieuwe bebouwing en publieke plekken, maar dat meer kwetsbare bewoners er ook daadwerkelijk een beetje op vooruit gaan in de nieuwe situatie? (En in ieder geval niet er op achteruit gaan.)

Bewoners / bewonersvert.

Geïntegreerde aanpak

Hoe zorg je ervoor dat de Blauwe loper als route ook verkeersveilig is, aangezien een verkeersonveilige situatie zou kunnen optreden door het gezamenlijk gebruik van fietsers en voetgangers.

Bewoners / bewonersvert.

Geïntegreerde aanpak

Hoe verbind je de buurten in Mariaberg en hoe breng je mensen uit de verschillende buurten met elkaar in contact? Meer specifiek, hoe verbind je Trichterveld met Blauwdorp?

Bewoners / bewonersvert.

Ontmoetingsplekken

Hoe kan de toekomstige verbindingsroute Blauwe Loper functioneren nu de voorzieningen en het verenigingsleven zijn weggehaald en geisoleerd (bv. Geusselt)

Bewoners / bewonersvert.

Bewegen en sporten

Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe Blauwe Loper (verkeers)veilig is als daar alle vormen van fietsen zijn toegestaan in combinatie met voetgangers en scootmobiels?

Bewoners / bewonersvert.

Geïntegreerde aanpak

Is het nodig om meerdere van dit soort speeltuintjes (Bataviaplantsoen) verspreid in de wijk Mariaberg te hebben of kun je volstaan met dit speeltuintje en ervoor zorgen dat kinderen er veilig naar toe kunnen gaan?

Provincie

Bewegen en sporten

Welke routes/ welk netwerk ondersteunt de kinderen om naar de speeltuin in het Bataviaplantsoen te komen of maken het mogelijk dat de kinderen zich van de ene buitenspeelplaats naar de andere verplaatsen?

Onderzoeksinst.

Bewegen en sporten

Is de speeltuin Bataviaplantsoen verbonden met andere delen van de wijk en/of andere groenzones?

Onderzoeksinst.

Bewegen en sporten

Hoe kan de groeninrichting zoals die van het parkje Florasingel zorgen voor samenhang in plaats van een barriere te zijn tussen de verschillende deelbuurten in Mariaberg?

Bewoners / bewonersvert.

Sociaal inclusief

Hoe breng je verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar in het Park Florasingel en wat betekent dit voor de ruimtelijke overgang tussen plekken voor jong en oud?

Onderzoeksinst.

Sociaal inclusief

Hoe kan het parkje Florasingel een ontmoetingsplek worden voor buurtbewoners van verschillende leeftijden?

Onderzoeksinst.

Sociaal inclusief

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search